Inför julen och sommaren ser kyrkan störst tillströmning av hjälpbehövande. Vanligtvis handlar det om att få lite pengar till en julklapp eller något till semestern.
– Men nu i jul började de fråga om pengar till vanliga basbehov som mat och busskort. Jag började undra vad som hänt i vårt samhälle, säger Rosita Borum Halvars.

Den lilla församlingen i norra Dalarna omfattar 9000 personer och kyrkan har i december mött ett 60-tal personer som behövt ekonomiskt stöd. Det är en fördubbling mot tidigare. De som kommer är ofta ensamstående föräldrar med barn och majoriteten är enligt Rosita Borum Halvars fattiga på grund av indragen ersättning från sjukförsäkringen.
– Men det händer att vi också hjälper de som bara får timvikariat i kommunerna och inte längre får någon a-kassa. De klarar sig inte.
Efter 90-talskrisen kom också många, men då kunde fler få hjälp av anhöriga.
– Det verkar ha blivit tuffare för alla nu.

Rosita Borum Halvars är en av de diakoner skickat en uppmaning till samtliga stift att starta ett upprop mot den nya sjukförsäkringen. Målet är att det så småningom ska landa på ärkebiskopens bord som i sin tur ska ta kontakt med regeringen.
– Här i Visby började vi protestera redan 2008 tillsammans med handikapporganisationerna. Socialförsäkringsministern var här och träffade oss och några små ändringar blev det men inte det vi önskade, säger diakon Marie Larsson på Gotland.
Hon pekar på att det är nu de stora effekterna av de nya reglerna syns med de stora grupperna som utförsäkras.
– Vi har ingen reell makt, men i vårt upprop för de apatiska flyktingbarnen så ställde sig biskoparna upp och protesterade och då lyssnade politikerna. Det här är ett orättfärdigt system som också ökar barnfattigdomen.

På tisdagen tog Sveriges kristna råd (SKR), som är en paraplyorganisation för samtliga kristna kyrkor i Sverige upp frågan på sitt kanslimöte. Enligt tillförordnad generalsekreterare Lennart Molin anser man att det finns all anledning att stödja diakonerna. Men hur det ska ske beslutar SKR först på organisationens styrelsemöte den 10 mars. Då närvarar också ärkebiskop Anders Wejryd.
Men ställer ni er bakom kritiken mot sjukförsäkringen?
– Vi behöver mer analys och överblick, men vi hör och ser vad diakonerna berättar för oss och det är en verklighet som vi inte kan acceptera, säger Lennart Molin men betonar att det är politikernas sak att peka ut hur reglerna ska ändras.

2005 samlade SKR in över 150 000 namn i protest mot asylpolitiken och ställde sig bakom kravet på en generell flyktingamnesti. I höstbudgeten samma år lyckades miljöpartiet och vänstern förhandla igenom en tillfällig lag som gav uppehållstillstånd till framförallt gömda barnfamiljer. Protesten kallades påskuppropet och på facebook samlas nu kritiker under samma namn och planerar demonstrationer runt om i landet på Annandag påsk.
Regeringen vill ännu inte kommentera kyrkans kritik.