Dessa olyckor hade inte behövt inträffa om det funnits jordfelsbrytare, skriver tidningen Arbetarskydd. I nya hus är det ett krav men många skolor finns i äldre byggnader och saknar jordfelsbrytare, trots att det höjer säkerheten både för personal och elever.

Arbetsmiljöverket kräver nu att skolor som saknar jordfelsbrytare tar fram en handlingsplan för att få bukt med strömproblemen.