SVAR: Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning och av las framgår att en tidsbegränsad anställning upphör vid anställningstidens utgång  utan att den behöver sägas upp. Det är dock möjligt att träffa avtal om att en tidsbegränsad anställning ska kunna sägas upp.  Utan att ha sett ditt avtal och utan kännedom om omständigheterna när det ingicks, vet jag inte om du kan hävda att du kan säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Ta kontakt med ditt lokala fack för rådgivning.