SVAR: Ett tjockt snötäcke gör det svårt för djuren att söka föda och tuja hör till rådjurens favoriträtter i villaträdgårdar. Enskilda tujor kan man lätt skydda, men en lång tujahäck är svårare. Det finns apparater som pulsvis avger högfrekventa signaler och ska verka avskräckande, men hur bra de fungerar vet jag inte.  Det finns även avskräckningsmedel i form av lukt- och smak-ämnen, som Revira Universal och Motavilt. Smetas ut på grenar eller appliceras på stickor, som placeras ut i anslutning till växterna. Eller häng upp nylonpåsar fyllda med blodmjöl.