– Vi förespråkar inte bonus. Vi anser att pengarna ska läggas som ett generellt lönepåslag så att lönen höjs för alla och medlemmarna får en permanent bra löneutveckling, säger Mari Löfqvist, Kommunal sektion 6.
Region Skåne hade i fjol 89 vårdcentraler, på 42 av dem kommer drygt 1000 anställda att få bonus med marslönen. Totalt ska 5,2 miljoner kronor betalas ut.

Alla yrkesgrupper får del av bonusen. Kravet är att man var anställd den sista december i fjol. Det gör att den som vikarierat en stor del av året men slutat i november blir utan bonus.
– Hur man än gör systemet är det svårt att hantera rättviseaspekten, säger Jan Eric Andersson, ekonomichef, Primärvården Skåne.
Närvaro och sysselsättningsgrad påverkar hur mycket man får. Blir bonusen mindre än 500 kronor betalas den inte ut.

Bonusen grundas inte på individuella prestationer. I stället ska den höja kvalitet på vården. Regionen införde vårdval 2009.
– Region Skåne vill bli känd för hög tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet, det ska vara skäl som gör att man väljer oss i konkurrens med andra, säger Jan Eric Andersson.
Bonusen baseras på att vårdcentralen uppfyllt minst fyra av sju kvalitetsmål. Ett av dem är telefontillgänglighet. Krav ställs också på att vårdcentralen klarat sinbudget.
Jan Eric Andersson vill inte kommentera Kommunals ståndpunkt att pengarna ska användas till generella löneökningar.