SVAR: Om du har ett anställningsavtal som löper på kortare tid än en månad, får du ingen sjuklön vid sjukdom förrän du varit anställd under en sammanhängande tid av 14 dagar.Om du återanställs inom 14 dagar från det du slutade ska alla tidigare anställningsperioder räk­nas med, så länge inte tiden mellan respektive anställning är längre än 14 dagar på grund av att flera kortare anställningar räknats samman.Har du en anställning som ska pågå mer än en månad omfattas du av sjuklönelagen från och med den första anställningsdagen, oavsett om du hunnit börja arbeta eller inte innan du blev sjuk.Ta kontakt med din sektion, för det verkar som om din arbetsgivare avbokar dina pass och det kan de inte göra på grund av att du har ett anställningsförhållande. Detta gäller även om det är en visstidsanställning för en dag.