SVAR: Med varsel menas att arbetsgivaren varslar medlem, den fackliga organisationen, myndighet och så vidare om ett eventuellt kommande beslut. Innan beslut om exempelvis uppsägning tas, ska arbetsgivaren varsla om att en eller flera personer eventuellt kommer att bli uppsagda. Vid uppsägning kan den fackliga organisationen begära förhandling och då kan arbetsgivaren inte fatta beslut om uppsägning innan förhandlingen är avslutad.