Cilla Nemeth är undersköterska sen 13 år och har skadat ryggen. För drygt två år sen började hon arbetsträna på Doktor Kom hem, en privat vårdcentral i Stockholm. Hon arbetade självständigt som receptionist, tog emot och registrerade patienter, skötte administration, telefonkontakter och andra sysslor. 

Knappt ett år senare fick hon en utvecklingsanställning på samma vårdcentral och i februari förra året en lönebidragsanställning på 75 procent.
Ägaren har också fått bidrag för personligt biträde, 3 500 kr per månad, för kostnader för tänkta arbetsmiljöanpassningar för Cilla. Men vad det skulle kunna vara är oklart.

En uppskattning KA gjort visar att ägaren sammanlagt fått över en kvarts miljon kr i bidrag för att ge Cilla Nemeth jobb.
Till det kommer åtta månader gratis arbetskraft då Cilla arbetstränade. Ägaren vägrar att skriva på kollektivavtal och är missnöjd över att tvingas betala försäkringar och premie till tjänstepension för Cilla.
Men det är hon tvungen till för att få bidrag.

Cilla är nu sjukskriven och har anmält trakasserierna som arbetsskada. Hon är mycket kritisk mot att arbetsgivare som den hon blev placerad hos får stöd från samhället.
– Tre andra på den här vårdcentralen har också hoppat av, berättar Cilla. De var inte anställda men hade egen firma.
”Arbetsmiljön ska vara bra och arbetet ska vara lämpligt utformat efter den anställdes särskilda förutsättningar” står det i faktabladet om utvecklingsanställning.
– När jag för första gången på två år blev sjuk med hög feber ringde arbetsgivaren och sa att jag borde ta en Alvedon och gå till jobbet. När en annan medarbetare slutat blev jag hackkyckling. Hon passar på när andra medarbetare är på lunch eller gått för dagen, men det händer också att hon ringer hem.

KA har haft kontakt med andra källor som bekräftar Cilla Nemeths berättelse. De använder ordet trakasserier när de beskriver läkarens beteende:
”Man blev mer eller mindre omyndigförklarad”, ”hon tyckte om att skälla ut oss inför patienter”, ”vi blev beskyllda för olika saker”.
– Det hade kunnat vara en trevlig arbetsplats, men jag skulle inte sätta min fot där igen, säger en som tidigare arbetade där. Man riskerar att tappa självförtroendet helt.

Doktor Kom hem startade 2008. Läkaren Eva-Britt Andersson som nu är ensam ägare säger till KA att hon inte förstår kritiken om att hon skulle vara oförskämd mot medarbetarna. Hon hävdar först att hon har kollektivavtal, men det visar sig att hon uppfattat att det är samma sak som FORA-försäkringarna som arbetsförmedlingen krävt att hon skulle teckna. Hon vill inte uppge vad hon tagit emot i bidrag för att ha Cilla Nemeth anställd och avslutar sen samtalet med ”Inga kommentarer”.

Marketta Kangas på Arbetsförmedlingen i Stockolm har administrerat en del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som Cilla fått del av.
– Vi vill ha feedback och om vi får vetskap om att det inte fungerar bra försöker vi sätta stopp för fortsatt stöd, säger hon. Men sekretessen är stark, det kan vara svårt att sprida information om en kund som inte fungerat bra. Jag får inte svara på om det finns någon ny placerad på den här arbetsplatsen.
Arbetsförmedlingen hänvisar också till sekretessen när KA frågar vad Doktor Kom hem har fått i ekonomiskt stöd, för lönebidragsanställningen och utvecklingsanställningen.

Arbetsträning: arbetsgivaren betalar inte någon lön, den som arbetstränar får ersättning motsvarande a-kassa.
Lönebidrag: Arbetsgivaren får en viss procent av lönen och lönebikostnaderna för en anställd efter en bedömning. Det finns ett tak, lön utöver 16 700 kr får arbetsgivaren betala själv. Vanligt är att arbetsgivaren får 40 – 80 procent av lönen i bidrag. Tanken är att bidraget ska minska efterhand, och det betalas ut i högst fyra år.
Utvecklingsanställning: Den som anställs ska genom anpassat arbete och utvecklingsinsatser få möjlighet att öka sina förutsättningar för framtida arbete och/eller utbildning. Arbetsgivaren får ersättning på samma sätt som lönebidrag.
Bidrag för personligt biträde: Arbetsgivare får ersättning för personligt biträde för en anställd med funktionsnedsättning, högst 60 000 kronor per år.