SVAR: Kommunals inkomstförsäkring ersätter de första hundra dagarna i en arbetslöshetsperiod som påbörjas med sju karensdagar. Detta under förutsättning att du varit medlem oavbrutet i tolv månader före arbetslöshetens inträde. Du ska också ha rätt till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan och du får inte ha varit arbetslös under kvalifikationstiden. Du har varit arbetslös i flera olika perioder och du är nu nere på en 65-procentig nivå av dagpenningen. Säsongsanställda har svårt att få jobb i tolv månader i sträck. Sannolikt har du använt mer än de första hundra dagarna i din arbetslöshetsperiod. Nästa gång du blir berättigad till en ny 300-dagarsperiod ska du uppfylla ett nytt arbetsvillkor och det du har tjänat utslaget på 12 månader ska uppgå till mer än 18 700 kronor. Viss tid med sjuklön och vissa socialförsäkringsförmåner kan få räknas med.För att återkvalificera dig till inkomstförsäkringen behöver du alltså en ny 12 månadersperiod med arbete, då du inte haft utbetalningar från a-kassan.