SVAR: Nattarbete kan innebära högre press än att arbeta på dagen. Lagstiftarna har tagit fasta på det genom att i lag skriva in att nattarbetare med viss regelbundenhet ska genomgå läkarundersökningar. Det finns dock ingenting i lag eller avtal som ger nattarbetare rätt till förtur vid omplaceringar.  Arbetsgivaren är i och för sig skyldig att ta hänsyn till hur du mår och se om det går att omplacera dig till dagen om du begär det, men några garantier finns inte. Jag tycker du ska beskriva hur du känner för din chef och se om du får hjälp att lösa situationen.