Det är vid sterilenheten på Norrlands Universitetssjukhus (NUS) i Umeå som personalen har arbetat för mycket under flera års tid. Det handlar om ungefär 25 undersköterskor och vårdbiträden som arbetar vid enheten. Men troligtvis är fler än så drabbade eftersom personal har hunnit gå i pension under årens lopp.

I nuläget är det osäkert hur mycket de egentligen skulle ha arbetat, men det står i alla fall klart att personalen har arbetat för mycket. Enligt Lennart Lundberg, som är deras fackliga företrädare, blev det förmodligen fel redan någon gång under 1992 eller 1993.
– Innan dess hade de arbetat en del lördagar. Någon gång under de här åren gick de över till att arbeta på söndagar istället. I och med det skulle de enligt avtalet ha två dagar ledigt som kompensation för varje söndag de arbetade. Tidigare när de arbetade lördagar hade de bara rätt till en dag ledigt i gengäld.

Men personalen har under alla år bara fått ledigt en dag för varje söndag de jobbat. Det handlar med andra ord om många timmar där kompensationen uteblivit. Nu kräver de att den betalas ut i efterhand.
– I första hand vill vi ha kompensation i form av pengar. I så fall borde även de som har jobbat här tidigare få ersättning. Det fungerar inte om vi ska få kompledigt eftersom det skulle bli personalbrist då, säger Maria Andersson som är blivande arbetsplatsombud vid sterilenheten på NUS.
De kan dock inte räkna med att få ersättning för mer än tio år tillbaka i tiden.
– Det beror på avtalet som de har, säger Lennart Lundberg vid Kommunal.

I början av mars kommer också arbetstiden minskas från 40 till 37 timmar per vecka. Även där har det tidigare varit fel, menar man från personalens sida.
– Vi anser ju att vi har jobbat tre timmar för mycket varje vecka under de här åren. Nu återstår att se hur mycket vi får ut i ersättning. Men det måste vara arbetsgivarens skyldighet att reda ut det här. Vi ska inte behöva sitta och göra det, säger Elisabeth Pehrson, arbetsplatsombud vid enheten.

Enligt Peter Sjöstedt, verksamhetschef vid operationscentrum på NUS, stämmer det inte att personalen haft för långa arbetsveckor. Men han medger att det har blivit fel med arbetstiderna och att personalen ska få någon form av ersättning.
– Från vårt håll konstaterade vi det omedelbart, men vi utreder fortfarande saken. Innan vi är klara kan jag inte uttala mig om hur många dagar och timmar som personalen ska få kompensation för, säger han.
När kan du ge besked om det?
– Vi ska ha ett möte om två veckor, då ska det vara klart. Hittills har vi hunnit gå igenom uppgifterna från 2009 och framåt.
Varför har inte det här upptäckts tidigare?
– Det har varit många olika chefer här under åren, det kan ha med saken att göra.