Tanken röjer
sin egen väg
snärjer känslorna
vid sin barm,
ur den stora tankens
spruckna mönster
droppar vetandets
vätskor fram.
Smärtsamt ned
över livets fönster
och kunskapens
lövtunna karm.