Gullmarsgården i Bohuslän är ett boende för personer med tunga psykiatriska diagnoser. Missbruk och ett kriminellt förflutet är inte ovanligt.
Anställda på Gullmarsgården har känt sig hotade vid flera tillfällen.

Efter en incident i helgen vägrar anställda att jobba ensamma nattetid. Men oron ska ha viftats bort av ledningen. Här har en anställd ensam haft sovande jour, övervakningslarm har saknats. Allt enligt P4 Väst.
– Det är frågan om man inte ska vara två på natten. Larmsituationen måste ses över, säger Malin Servin, Kommunal i Munkedal.
Facket utreder nu arbetsmiljön. Om någon utsätts för hot ska det rapporteras som tillbud, men det har inte skett. Kommunal kräver att rutinerna ses över. Nu pågår förhandlingar med arbetsgivaren, därför är Malin Servin försiktig med att uttala sig.

På Gullmarsgården har de anställda blivit tillsagda att inte tala med media. I stället hänvisas KA till ägaren Rickard Bengtler. Han anser att personalen tidigare kunnat känna sig trygg med det brandlarm som finns i rummet för den som har sovande jour.
– Nu har jag beställt ett trygghetslarm med kameraövervakning. Jag förmodar att det installeras denna vecka.
Richard Bengtler förnekar att han viftat bort personalens oro.
– Vi har satt in två personer på natten varje gång det varit oroligt.
Hur blir det med ensamarbete i framtiden?
– Ensam sovande jour är standard. Vi kommer att fortsätta med det, nu ska trygghetslarm installeras.

Hot och våld

Specialiserad sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård kommer på andra plats när det gäller sjukfrånvaro som orsakats av hot och våld på jobbet. På första plats kommer säkerhetsverksamhet.
Anmälningarna om hot och våld har minskat med 27 procent åren 2005 till 2009.
Men anmälningarna om hot och våld har ökat från äldrevården, service för utvecklingsstörda, insatser för personer med funktionshinder, livsmedelshandeln och polisen mellan åren 2008 och 2009.
Flest anmälningar om hot och våld kommer från undersköterskor, vårdbiträden samt personal inom omsorg och sociala tjänster.

Källa: Arbetsmiljöverket