Ur vänskap är saknaden vunnen
med vännen skall vänskapen dö,
ur känslor är kärleken sprungen
och dess blomma ur saknadens frö.

Må blommorna tyna i kylig höst
och vinden vina sin vintermelodi,
ömt ska jag vårda fröet i mitt bröst
och låta minnet evigt i hjärtat förbli.