Men Sverigedemokraterna bad inte om en särskild debatt  när en man gick runt och sköt på människor som han uppfattade som invandrare i Malmö. I båda fallen handlar det om människor som har drivits till sina handlingar av organisationer som sprider hatisk propaganda.
Sverigedemokraternas syfte med en särskild debatt är att utnyttja riksdagen som plattform för att sprida sin hatpropaganda mot muslimer. Sverigedemokraterna tar avstånd från skytten i Malmö och vägrar se kopplingen mellan hans dåd och den bild av invandrare som de själva målar upp; våldtäktsmän som antingen tar jobb från svenskar eller som lever på bidrag och begär särlagstiftning för muslimer. Med den propagandan är det inte konstigt om en psykiskt labil person vill rensa landet från sådana otäcka typer.

På samma sätt kan fundamentalistiska muslimska organisationer inte komma ifrån sitt ansvar för den bild av svenskar och det svenska samhället som de målar upp med lösaktiga kvinnor och ouppfostrade barn och utbredd islamofobi. Svenskar utmålas som en del av den imperialistiska västvärld som är med och dödar muslimska barn i Afghanistan och Irak samtidigt som deras konstnärer skändar vår profet. Med den propagandan är det inte konstigt om en psykiskt labil person lockas av terrormetoder.

Sverigedemokraterna gör allt för att tvätta bort naziststämpeln och verkar också ha lyckats. Numera hör man sällan anspelningar på deras nazistiska förflutna. Ett led i partiets modernisering är att ordet ”ras” i propagandan har ersatts med ”kulturell tillhörighet”. Ordbytet gör det lättare att framstå som ett normalt svenskt parti med allmänna välfärdsambitioner och liksom andra partier har de en egen profilfråga – begränsad invandring. Vi vet dock att främlingsfientligheten är den verkliga politiska drivkraften. Men som genom en tyst överenskommelse kan medlemmar och sympatisörer numera låtsas att de inte vet. Ändå är det i stort sett bara partiledaren Jimmie Åkesson som upprätthåller den fasaden. Inte ens i den lilla gruppen med tjugo riksdagsledamöter lyckas de helt lägga band på främlingsfientligheten. Giftet sprids och ”Malmöskytten” är ett skrämmande exempel på hur det kan verka.

JA
Till demokrati i Egypten.

NEJ
Till Sverige­demokrater, muslimska och kristna fundamentalister.