– Hela vår verksamhet bygger på minimibemanning. Det gör att vi är rätt så ”slanka” under semesterperioden, det finns ingen övertalighet i princip, säger Owe Halvors.
Han pekar dock på en möjlig lös­ning för att kunna gå ner till deltid: att jobba femskiftsmodell.
– Då jobbar du fyra veckors skift och en vecka dagtid. Det är flera räddningstjänster som gör det, bland annat Alingsås, Värnamo och Räddningstjänsten Syd. Då kan man ha folk som jobbar dagtid som jobbar exempelvis 75 procent. Det är ju fullt möjligt.

Owe Halvors menar att attityderna bland brandmännen har förändrats:
– Synen bland yngre är att det är helt naturligt att du ska vara pappaledig. Och i takt med det har räddningstjänstens inställning till detta förändrats. Det är en rättighet du har att du ska vara föräldraledig, säger Owe Halvors.