Nyligen blev ett nytt omställningsavtal klart för anställda i kommuner, landsting och regioner. Men fram till kommande årsskifte gäller de gamla villkoren enligt AGF-KL, vilket de äldsta med lång anställningstid tjänar på.

För en undersköterska
med 30 års anställningstid och en månadslön på 21 000 kronor är ersättningen 14 946 kronor per månad före skatt. Möjlighet till coachstöd saknas. Men det ger det nya avtalet. Det ger också den som är 61 år när den sägs upp möjlighet att få 60 procent av lönen fram till 65 års ålder. Kravet är att a-kassedagarna är slut och man väljer att inte jobba mer. Om man haft en månadslön på 21 000 kronor blir det 12 600 kronor per månad före skatt.

Det nya avtalet innebär att den som fyllt 61 och jobbat 30 år får drygt 2 300 kronor mindre per månad.
Kommunals ombudsman Lars Fischer som förhandlat fram avtalet såg inget alternativ.
– Det fanns inget val i och med att AGF-KL var uppsagt, säger Lars Fischer.
Förhandlingarna om det nya omställningsavtalet startade 2003.

Nya och gamla avtalet

Nya avtalet (KOM-KL):
Undersköterska 61 år, 30 års anställningstid, månadslön
21 000 kronor.
Får efter uppsägning:
12 600 kronor per månad före skatt.

Gamla avtalet (AGF-KL):
Undersköterska 61 år, 30 års anställningstid, månadslön
21 000 kronor.
Får efter uppsägning:
14 946 kronor per månad före skatt. Källa: KPA