– Frågan är vad som är viktigast för att få ett nytt jobb. För många tror jag att coachstödet är viktigast. Coachen ger hjälp att tänka i nya banor. Är du hjälpt av att få pengarna ifall du inte hittar något annat jobb? säger Kommunals ombudsman Lars Fischer som har förhandlat fram avtalet som träder i kraft 1 januari 2012.

Omställningsavtal ska ge uppsagda hjälp att hitta ett nytt jobb snabbt. Stödet består av en ekonomisk del och ett coachstöd. Sedan tidigare finns det flera olika lösningar för anställda i privata företag. Beroende på arbetsgivare tillhör man olika aktörer. Flest kommunalare omfattas av Trygghetsfonden TSL. Nyligen tecknades ett avtal som gäller anställda i kommuner, landsting och regioner. KA har jämfört vad som gäller.
Tittar man på det ekonomiska stödet är vinnarna de privatanställda oavsett om de får nytt jobb eller inte. De kan få ett engångsbelopp på 27 900-41 000 kronor. Men man måste ha fyllt 40 och varit anställd i fem år. Har man inte jobbat heltid blir ersättningen mindre. Pengarna betalas ut om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist, oavsett om man blir arbetslös eller inte.

Den som blir uppsagd från kommun, landsting eller region måste också ha arbetat i fem år för att få det ekonomiska stödet. Men det finns ingen åldersgräns. Och pengarna kan man bara få om man blir arbetslös. Skälet är att det är en utfyllnad av a-kasseersättningen.
Men många kommunalare får inte de här pengarna. För den med genomsnittslönen på 20 750 kronor i månaden ger avtalet mindre pengar än vad de privata får.

Coachstödet som avtalen ger är i stort sett likvärdigt. Stödet innebär att man träffar en coach som kartlägger kompetens, gör handlingsplan, ser över meritförteckning, skriver personliga brev.
Det kan också handla om stöd att starta eget, en kort utbildning eller praktik. Den som sägs upp från en anställning i det offentliga kommer att ha rätt till stöd i högst tolv månader, för de privat anställda finns ingen gräns. Men genomsnittstiden är fem månader.
– Ju tidigare man hittar ett jobb, desto bättre är det. Ser man till de avtal som redan finns tar det sex till åtta månader för de övertaliga att hitta ett nytt jobb, säger Ola Bergström, professor vid Handelshögskolan i Göteborg, som studerat omsställningsstöd i drygt tio år.

Han poängterar
att det är viktigt att man kan få hjälp flera gånger. Ett exempel: Man får stöd en månad, tar ett nytt jobb i fyra månader och slutar det. Då är det viktigt att man kan få stöd ytterligare sju månader. Så fungerar båda avtalen.

STÖD: ANSTÄLLDA I KOMMUN OCH LANDSTING* ANSTÄLLDA I PRIVATA FÖRETAG**
Coachstöd Individuellt, max 12 månader. Individuellt, ingen maxgräns.
Praktik Kanske. Nej.
Utbildning Ja. Ja.
Start för coachstöd. Under uppsägningstiden om möjligt. Under uppsägningstiden om möjligt.
Ersättning en kortare period. Om man inte fått coachstöd under uppsägningstiden, kan man få ersättning motsvarande en månadslön.
Om man inte avslutat coachstödet under uppsägningstiden, finns det möjlighet till 80 procent av lönen i högst 60 dagar, om man inte har a-kassa.
Nej.
Pengar utöver a-kassa. Utfyllnad över taket i a-kassan motsvarande 80 procent av lönen i 200 dagar och 70 procent i 100 dagar. Nej.
Engångsbelopp. Nej. 27 900 till 41 100.
Särskild ersättning för äldre. De som fyllt 61 år när de sägs upp och inte står till arbetsmarknadens förfogande kan få 60 procent av lönen tills de fyller 65 år. Men först ska a-kassedagarna vara slut. Nej.

 
* Gäller KOM-KL fr o m 2012 01 01, anställda med arbetsgivare anslutna till SKL och Pacta.
** Trygghetsfonden TSL, gäller anställda i företag med avtal med Bussarbetsgivarna, Almega tjänsteförbunden, SLA, SHR, Sveriges Byggindustrier samt Sveriges Skorstensfejaremästares riksförbund.

Omställningsavtal

1,1 miljoner anställda i kommuner, landsting och regioner samt i Pacta-företag (verksamhet som ligger nära kommunernas) har fått ett omställningsavtal. Det börjar gälla den första januari 2012. Då upphör AGF-KL som ger uppsagda ekonomisk ersättning utifrån anställningstid och ålder.

För kommunalare med privata arbetsgivare finns:
Trygghetsfonden TSL för bland annat bussförare, lantarbetare och sotare.
KFS-företagens trygghetsfond för anställda i kommunala och landstingsägda företag.
TRR Trygghetsrådet för anställda i företag som har avtal med Vårdföretagarna och KFO.
KTR Kyrkans Trygghetsråd för anställda i Svenska kyrkan.