De två kvinnliga mentalskötarna är medlemmar i Kommunal som inte velat driva deras sak. Men Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämde Helsingsborgs kommun inför arbetsdomstolen, och fick delvis rätt.

DO hävdar att mentalskötarna, som ursprungligen kommer från Bosnien och det forna Sovjetunionen, trakasserats genom att deras enhetschef vid flera tillfällen kallade dem för ”östflickorna”. Mentalskötarna ansåg att uttrycket var kränkande och att det anspelade på sexhandel och prostitution.
Arbetsdomstolen håller inte med om detta resonemang, men finner ändå att det var trakasserier när enhetschefen, efter att ha blivit medveten om att mentalskötarna kände sig kränkta av hans uttalande, ändå fortsatte att använda begreppet.

Det tillfälle arbetsdomstolen slår ned på är när enhetschefen efter att en av mentalskötarna utsatts för våld av en brukare sa” Jag gjorde ingen polisanmälan och gjorde inga åtgärder. Jag ville se hur länge chocken varade. Ni flickor från öst brukar tåla mycket.”
Den mentalskötare han sa detta till får 10 000 kronor i skadestånd för etniska trakasserier.

Enhetschefen förnekar att han har använt sig av det kritiserade begreppet, men domstolen väljer att tro på mentalskötarna.
De sexuella trakasserier DO anmäler består av en satirisk teckning av skämtteckning av konstnären Hans Lindström. Den föreställer en man med erektion, han har delvis på sig en läderdräkt och har en luva på huvudet samt en piska med två julgranskulor. I pratbubblan står ” Finns här några stygga barn?”
Enhetschefen satte upp teckningen i personalrummet som en julhälsning. Mentalskötarna tog illa vid sig men enhetschefen satte ändå upp teckningen vid julen året efter med hänvisning till att teckningen hade blivit en tradition.
Arbetsdomstolen tycker inte att detta är riktat direkt emot mentalskötarna och påpekar att det måste vara tillåtet att sätta upp bilder av sexuell natur som inte är riktade till någon, även om någon i en grupp tycker att detta är obehagligt.
Först när mentalskötarna i en anmälan 2008 förklarar att de känner sig kränkta av bilden kan det bli frågan om trakasserier förklarar domstolen.

Ett halvår efter anmälan, när mentalskötarna på egen begäran omplacerats men fortfarande har samma enhetschef, får de julen 2008 Lindströms teckning i en julhälsning via e-post från enhetschefen.
Han menar att det inte var meningen att de skulle få julhälsningen. Enhetschefen förklarar att han av misstag använt en felaktig adresslista från tiden innan mentalskötarna omplacerats till en annan arbetsplats.
Men det bryr sig inte arbetsdomstolen om. Eftersom enhetschefen då var chef anställd av Helsingborgs kommun fälls kommunen för sexuella trakasserier. Mentalskötarna får för detta 25 000 kronor vardera i skadestånd.

En av ledamöterna i domstolen var oenig om domen. Han vill fria enhetschefen helt med motiveringen att begreppet ”flickor från öst” är harmlöst och inte har använts på ett hånfullt sätt, samt att teckningen inte är särskilt anmärkningsvärd med tanke på de olika sexuella bilder som flödar i det svenska samhället.