På tisdagen presenterade Socialdemokraterna sin rapport om varför partiet förlorade valet och hur valet 2014 ska kunna vinnas.
När Moderaterna gjorde samma sak efter valet 2006 blev resultatet ”De nya Moderaterna” som sade sig föra en annan politik än tidigare.
Detta är inte ett recept som Socialdemokraternas kriskommission rekommenderar för sitt parti.
– För att vinna ökat stöd var Moderaterna tvingade att tunna ut den politik de vill föra och kalla den för något annat än vad den är. De flesta gillar våra värderingar om rättvisa, solidaritet och en generell välfärd. Vår strategi måste därför vara att skärpa vår politik inom dessa områden, säger Morgan Johansson, ledamot i kommissionen.

Att partiet gjorde sitt sämsta val sedan den allmänna rösträtten infördes, med de värderingar som kommissionen vill behålla och skärpa, förklaras i rapporten med att politiken har varit för otydlig.
– Vi måste åter sätta full sysselsättning före allt annat, förklarar Ardalan Shekarabi, ledamot i kommissionen.
Med full sysselsättning menar han att alla som vill ha ett arbete ska ha det med den sysselsättningsgrad personen önskar.
Men Ardalan Shekarabi svävar på målet vad det betyder om partiet sätter målet full sysselsättning främst.
I början av 1990–talet uttalade partiet att målet om en låg inflation gick före allt annat, till och med kravet om arbete åt alla. Det var en anpassning till EU:s krav på den ekonomiska politiken i medlemsländerna.
Då ansåg partiet att full sysselsättning råder om högst två procent är öppet arbetslösa. Sedan dess har partiet i inflationsbekämpningens namn accepterat en högre arbetslöshet.
– Det är alltid viktigt att försvara målet att ha en låg inflation. Jag kan inte säga att vi ska överge detta mål. Men vi kan sätta full sysselsättning främst genom att stimulera ekonomin så att nya jobb kan skapas, säger han.
Enligt honom skulle detta innebära en skärpning av partiets politik.
– De senaste åren har vi inte ens talat om full sysselsättning, säger Ardalan Shekarabi.

Kommissionen vill att politiken också fokuserar på demokrati och generell välfärd. Den utesluter inte framtida skattehöjningar men vill inte precisera vilka skatter som kan höjas. Kommissionen vill se en ny skattereform som bygger på principen skatt efter bärkraft och som främjar sysselsättning samt grön hållbarhet.
Bland övriga förslag nämns bättre villkor för offentligt anställda. bättre pensionsvillkor, höjda ersättningar för arbetslösa och sjuka och att vinster i friskolor inte ska få användas till utdelningar som hamnar i skatteparadis utomlands.
Kommissionen vill stärka arbetsrätten så att villkoren för dem som har ett arbete förbättras när det gäller inflytande, anställningstrygghet, arbetsmiljö, arbetstider och möjlighet att vara ledig, exempelvis genom utbyggd föräldraledighet.
Enligt kommissionen behöver partiet åter bli en kraftfull röst för mänskliga rättigheter i världen, som på Olof Palmes tid.

Arbetet inom EU vill kommissionen också lyfta fram. Ardalan Shekarabi nämner till exempel arbetsrätten där EU–domstolen genom sina domar gör juridiska prövningar som begränsar fackens fria rätt att förhandla och ta till stridsåtgärder. Han tycker att Kommunal och andra fack måste utveckla en strategi för att möta denna utveckling.
– Jag menar att facken måste bli bättre på kampanjer och opinionsbildning kring de fackliga konflikter och rättsprocesser som pågår. Liksom arbetsgivarna framgångsrikt gjorde när de drev fram Lavaldomen, säger han.
Kriskommissionen vill inte hålla med om att deras förslag är en vänstersväng av Socialdemokraternas politik.
– Vi vill inte åt vänster utan framåt, säger kommissionens ordförande Anna Johansson.