Landstinget i Blekinge hade i fjol ett underskott på drygt 71 miljoner kronor. Nu finns sparkrav och ett konsultföretag har sett över bemanningen. Oklarheter om vad som ska hända har satt fart på rykten.
– Jag oroar mig mest för arbetsmiljön. Vi har arbetat två av fem helger och haft två semesterperioder, säger Christer Wihlborg, ordförande för Kommunal på Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Men enligt Christer Wihlborg är arbetsgivaren öppen för diskussioner att behålla nuvarande helgtjänstgöring och semesterperioder.
Det lokala arbetstidsavtalet är uppsagt och det är oklart vad som kommer att hända. Risk finns att arbetspassen blir kortare men fler. Alltså att passen blir sex timmar långa i stället för åtta.
– Det är ett stort antal som arbetar ofrivillig deltid. Om de ska arbeta lika många dagar som heltidarna innebär det att de hindras att arbeta hos någon arbetsgivare de andra dagarna, säger Christer Wihlborg.

Samtidigt finns ett politiskt inriktningsbeslut om rätt till heltid.
Enligt uppgifter i lokalpressen kommer inte 150 vikarier få förlängt. Enligt Kommunal är de flesta sjuksköterskor, 14 är kommunalare.
– Det finns förslag om att parvård ska införas, det skulle kunna innebära att undersköterskor nyanställs. Det är positivt.
Men enligt Christer Wihlborg är oron stor för att ett nytt sätt att bemanna ska öka arbetsbördan.
– I dag upplever många undersköterskor en hemsk arbetssituation. Många patienter är äldre multisjuka, undersköterskorna har blivit färre och fått högre arbetsbelastning.

Landstinget i Blekinge har totalt 4 800 anställda, av dem arbetar 900 deltid, alla yrken inräknade. Drygt 1 000 anställda är medlemmar i Kommunal.

Källa: Kommunal