Idag tvingas många bussförare börja sin arbetsdag i garaget men sluta den ute längs linjen. Något som kan innebära timslånga restider, som arbetsgivaren inte betalar för. Det här kräver Kom­munal nu stopp för. I avtalskraven kritiserar facket också arbetsgivarna för att man lägger scheman som inte tar hänsyn till behovet av vila och återhämtning, och man yrkar på att parterna ska se över ram­tider och raster.

En annan viktig fråga för Kommunal, som nu kommer upp i avtalsförhandlingarna, är arbetsgivarnas återkommande bruk av prov­anställning när en ny entreprenör tar över trafiken. Som KA tidigare har berättat har facket försökt driva ett fall i Arbetsdomstolen med bussförare som hade upp till 30 års arbete bakom ratten, men ändå tvingades till prov­anställning. Dom­stolen gav då arbetsgivaren rätt, nu försöker alltså Kommunal i stället avtalsvägen.
– Jag tycker att det borde vara angeläget också för arbetsgivarna, annars får man rekryteringsbekymmer, säger Kom­munals avtalssekreterare Lenita Granlund, som nu ansvarar för sin största avtalsrörelse hittills.

Om lönenivåerna, som motsvarar 2,6 procent på en ­heltids­tjänst, säger hon:
– Lönenivåerna är satta utefter LO-samordningen.
Kommunal kräver också att det införs lägstalöner.
Den sjunde april drar förhandlingarna i gång på riktigt, då är Kommunals ­förhandlings­delegation inkallad.

Vad säger du om avtalskravet?

Mehmet Kayhan, bussförare
– Man vill börja och sluta på samma ställe. Det kan ta 40-50 minuter att komma tillbaka dit där man började. Lönen räcker knappt till hyran och elen.
Mehmet Kayan
James Touma, bussmekaniker
– De räcker knappast! De individuella lönerna är bara en massa larveri, som företagen tjänar pengar på. Hur kan de påstå att det är nåt bra för oss? Lönestegen var lite mer rättvis.
James Touma
Mellese Mehreteab, bussförare
– Vi måste få betalt för restiden, det är också arbetstid. Lönen är mindre än för andra yrkesgrupper. Och så är det avgörande att vi har bra scheman.
Mellese Mehreteab