Det är sannolikt personer som endast har rätt till kommunernas socialbidrag och inte riskerar att bli av med någon ersättning, om de tackar nej till Arbetsförmedlingen.
– Kommunerna kräver ofta någon form av aktivitet för att ge försörjningsstöd men inte att det just ska vara jobb och utvecklingsgarantin, sade Clas Olsson, analyschef vid Arbetsförmedlingen, när myndigheten presenterade den första större utvärderingen av jobb- och utvecklingsgarantin.

Han konstaterade att den är svår att utvärdera, eftersom jämförelsematerial saknas, det finns ingen annan kontrollgrupp när alla långtidsarbetslösa ska in i garantin.
Resultaten är, enligt Olsson, i stort sett de förväntade. Ju längre tid i garantin, desto svårare att få jobb.
– Men utflödet ur garantin är större än vad många tror, sade han.
70 procent har lämnat jobb- och utvecklingsgarantin innan de når fas 3, enligt rapporten.
Ett lite överraskande resultat, enligt Olsson, var att arbetslöshet i sig inte behöver påverka jobbchanserna.
– Det är nog det enda lite oväntade att om man varit arbetslös ofta så tycks det vara en fördel jämfört med dem som varit arbetslösa sällan.

Arbetsförmedlingen har följt vad som har hänt för drygt 134 000 individer som gått in i jobb- och utvecklingsgarantin från starten, 2 juli 2007 till och med april 2010. I den gruppen var ungefär 14 000 personer kvar i garantin efter 450 dagar, i den så kallade fas 3. Av de 14 000 lämnade sedan ungefär 20 procent garantin. I den gruppen, cirka 2 800 personer, fick nästan hälften något sorts arbete, 30 procent var öppet arbetslösa. 22 procent var inte längre registrerade hos arbetsförmedlingen, på grund av pension, studier eller andra orsaker.
Uppnår jobb- och utvecklingsgarantin sitt syfte, det vill säga att hjälpa folk till arbete?
– Jag är övertygad om att den hjälper men om den hjälper mer eller mindre än något annat kan jag inte svara på, sade Clas Olsson.

Även Socialdemokraterna presenterade en rapport i samma ämne på måndagen (den 14 februari 2011). I samband med rapporten, som går igenom hur många och vilka deltagarna i fas 3 är, upprepade S sin kritik mot jobb- och utvecklingsgarantin. Partiet vill i stället återinföra plusjobben och utbildningsvikariaten.
I december 2010 var 88 426 personer inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin, varav 24 831 i fas 3.

Fakta/Jobb- och utvecklingsgarantin

Fas 1, varar i högst 150 dagar, ska innehålla kartläggning och planering mm.
Fas 2, varar i högst ytterligare 300 dagar
Fas 3, från dag 450, sysselsättning som inte tränger undan ordinarie arbete.