Värdighetsgaranti för de äldre enligt den nationella värdegrund för äldreomsorgen som infördes vid årsskiftet. Fina ord och förhoppningsvis sanna!
Frågan man ställer sig nu är hur detta ska genomföras när neddragningar av personal görs och vi får allt fler arbetsuppgifter att utföra.
Vi i Örebro kontrolleras och styrs av ett verktyg som kallas TES = Trygghet, enkelhet, säkerhet. För vem?
TES är ett fortfarande inte fullt fungerande system efter ca sex år, men används ändå för att räkna brukartid.  Resultatet blir missvisande siffror som ligger till grund för dåliga beslut som fattas av politiker som inte vill se och veta hur det ligger till i verkligheten.
Om man har fel på TES-rapporteringen och går in och gör en manuell rättning räknas inte det som brukartid! Brukartiden är det som styr hur mycket personal vi blir tilldelade per arbetspass!

Förutom att vara hos våra vårdtagare förväntas det av oss att vi ska dokumentera, rätta TES, göra genomförandeplaner, uppdatera besöksplaner. Vi ska även hinna beställa varor, avboka/boka besök, verkställa nya beslut, göra matbeställningar, vara med på teamträffar och andra möten. När det gäller matbeställningar så har våra vårdtagare nu fått två mat-alternativ att välja på vilket är bra, men det blir ytterligare merarbete för personalen.
De av oss som har den delikata uppgiften att planera och lägga in arbetsuppgifter varje dag i ”tesen” har knappt någon möjlighet att lägga in restid mellan varje vårdtagare. Gissa om vi får stressa och vilka blir lidande av det?
När servicegruppen startades så var det sagt att vi skulle få mer tid för att hinna ge vårdtagarna en guldkant i tillvaron. Vi skulle slippa arbetsuppgifter som tvätt, städ och inköp mm. Den guldkanten fick vi stryka ganska omgående!
I stället har vi ett system som gör att vårdtagarna får sin hjälp vid lite olika tider, de vet inte vem som kommer och hjälper dem. En del får frukost efter klockan 10, lunch klockan 12 och  kvällsmat klockan 16. Det blir långt till nästa måltid!
Så här ser verkligheten ut idag.
Personalen är trött, sliten, sjukskriven, ständigt jagande med TES-dosan i högsta hugg!

Idag har vi mycket bra personal, anställd av kommunen, ute i den så kallade ”omställningen” utan fasta placeringar. Varför inte placera dem i hemtjänstgrupper och boenden?  Ge oss en chans att få bra schema utan delade turer och arbete varannan helg. En glad och pigg personal gör ett bra arbete!  Politiker, sträva framåt och inte tillbaka! Ge oss möjlighet att se till att värdighetsgarantin blir den bästa man kan tänka sig! Gör vårt arbete eftertraktat, höj vår status!

Hemvårdsgrupp i Örebro