Arbetsmiljötidningen Du&jobbet utser varje år de bästa skyddsombuden. Bland pristagarna finns kommunalarna Eva Pålsson, regionalt skyddsombud i Skåne, och Ann-Katrin Eneblom som är huvudskyddsombud i Karlskoga kommun.
De var också nominerade till Stora Skyddsombudspriset som delas ut av Du&jobbet. Vann gjorde Edip Ergül vid Livsmedelsarbetareförbundet på Arla i Linköping.

I motiveringen till nomineringen av Ann-Katrin Eneblom står bland annat att hon ”lever och andas rättigheter” för medlemmarna. Hon ”lägger ner hjärta och själ i att göra ett så gott jobb hon bara kan för att alla skall få rätten till en bra arbetsmiljö”.
En av hennes viktigaste uppgifter är att stötta arbetsplatsombuden.
 – Som arbetsplatsombud jobbar man ofta ensam och möter inte sällan motstånd från arbetsgivare eller till och med arbetskamrater. Alla tar inte arbetsmiljöfrågorna på allvar.
Ett sätt att utvecklas i uppdraget som arbetsplatsombud är att träffa andra ombud.
– Man har nytta av varandra, även om man kommer från olika typer av arbetsplatser. Som barnskötare ställer man kanske högre krav i frågor om arbetskläder när man har sett hur det fungerar på gatu- och parkförvaltningen. Personalen där förutsätter ju att de har tillgång till rätt sorts kläder men så är det inte alltid för barnskötarna, säger hon.

Med en bakgrund som vårdbiträde arbetar Ann-Katrin Eneblom sedan tio år tillbaka på heltid i Kommunal. Utöver uppdraget som huvudskyddsombud är hon vice ordförande i sektion Karlskoga och suppleant i styrelsen för LO-distriktet Örebro och Värmland.
Hur tycker du att medvetenheten om arbetsmiljöfrågor är ute på arbetsplatserna?
– Det har blivit sämre tyvärr. Klimatet på arbetsplatserna är också hårdare än tidigare. De anställda är rädda om sina jobb och vågar inte alltid ta upp problem som kan finnas. Det märks när vi pratar med dem. Det är förjäkligt att det ska vara så 2011, säger hon.
Vad ska man göra för att förbättra situationen då?
– Vi måste tala om arbetsmiljöfrågorna och belysa dem ännu mer, tror jag.

Övriga pristagare är:

• Tomas Strömberg, huvudskyddsombud, IF Metall, LKAB Malmberget

• Marta Christensson, huvudskyddsombud, SACO, Karolinska Universitetssjukhuset

• Lars Ode, huvudskyddsombud, Lärarförbundet, Karlstads kommun

• Jens Johansen, huvudskyddsombud, Handels, Dagab AB, Haninge

• Martin Eriksson, skyddsombud, IF Metall, Pac2 AB, Kungsbacka

• Pia Ahlström, huvudskyddsombud, IF Metall, Nammo LIAB AB, Lindesberg

• Kristina Sjöblom, skyddsombud, Pappers, M-Real i Husum

• Anders Lennartsson, skyddsombud, Kyrkans Akademikerförbund, Strängnäs stift

• Peder Berglund, skyddsombud, Lärarnas Riksförbund, Sundsvalls gymnasium