Satsningen, som går under namnet Omvårdnadslyftet, innebär öronmärkta pengar till kommunerna. Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram vilka kunskaper som ska behövas för grundläggande arbete och för mer specialiserat arbete. Från och med 1 juli 2011 ska det gå att söka pengar för grundläggande utbildningssatsningar, från 2012 pengar för mer specialiserade uppgifter.
– Satsningen syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller, säger äldreminister Maria Larsson (KD).

Från Kommunals sida säger ordförande Annelie Nordström att det ”såklart är bra med mer pengar”, men att regeringen missar målet.
 – Grundproblemet är att äldreomsorgen inte är en attraktiv bransch att jobba i vilket gör att många som saknar yrkesutbildning anställs, säger hon.
Nordström menar att pengar istället bör satsas på höjda löner och på att förbättra arbetsvillkoren, exempelvis genom slopande av de delade turerna som många i äldreomsorgen arbetar.
– Utmaningen är att se till så att fler vill jobba där och skaffar sig den rätta utbildningen, säger hon.