Bland annat har 3 500 tobaksanvändare fått svara på frågor i en enkät.
Enligt avhandlingen är många rökare tveksamma till om hälso- och sjukvården kan hjälpa dem att bli tobaksfria.
Det har också visat sig att många riskerar återfall om de insatser som görs är alltför kortsiktiga.

Den totalbild som avhandlingen ger är att rökningen minskar men att snusandet ökar bland både män och kvinnor. Det är inte ovanligt att rökare prövar snuset som en väg från rökningen. Risken är då att man istället hamnar i ett nytt beroende.