Samarbetet med chefen förbättras om de anställda själva tar en del av ansvaret, enligt studien. Men detta kräver också att företagsledningen skapar förutsättningar för samtliga medarbetare.
Ett sätt kan vara att skicka hela arbetslag på ledarskapsutbildning istället för att låta chefen åka ensam.

En bra chef bör alltså se till att utbilda sin personal och delegera till dem som kan och vill ta ett större ansvar på jobbet, menar forskaren Johan Bertlett som står bakom studien.