Den största salen i ABF-huset i Stockholm var fullsatt igår. Med åhörare som stod längs väggarna i brist på sittplatser. Mest ungdomar och så vi 40-talister.
Dragplåstret var Tim Jackson, en brittisk professor. Med lite lågmäld humor inledde han sitt anförande med en fråga: ”Hur är det möjligt för en ekonomi att fortsätta att växa för evigt?” Frågan besvarade han själv – det finns inget som växer för evigt. Något som vem som helst kan begripa, tyckte han.
Samtidigt lever vi i ett samhälle där så gott som alla politiker ser tillväxten som en förutsättning för vårt välstånd. Den myten vill Tim Jackson slå hål på i den nyutkomna boken Välfärd utan tillväxt (Ordfront).

Tim Jackson vill inte ta ifrån de fattiga länderna möjlighet att utvecklas men tycker att vi rikare länder kan dra ner på konsumtionstakten. Annars kommer våra ekosystem att falla samman. Världen har begränsade resurser.
– Vi behöver hitta en annan väg till välfärd, en ny ekonomisk modell för ett hållbart och jämlikt välstånd.
Finanskrisen år 2008 visade, enligt honom, hur ohållbar vår nuvarande modell är.
Tim Jackson poängterade att vi matas med budskapet att ständigt köpa nya prylar, fastän vi kanske innerst inne söker efter andra värden i livet. Han vill ersätta konsumtionshysterin med socialt ansvarsfulla och ekologiskt försvarbara investeringar. Närdemokrati och småskaliga lösningar tilltalar honom.

I boken skriver han om att vi behöver återuppliva begreppet allmänhetens väl, offentliga rum och gemensamma mål. Han vill att de som arbetar med vård av åldringar och barn ska få bättre erkännande. Med ökade investeringar i offentliga nyttigheter.
Han kan också tänka sig ett tak för hur mycket vi släpper ut av växthusgaser och avfallsprodukter.
Människor kan dela på de tillgängliga arbetena, till exempel i form av arbetstidsförkortning.

Kritiker avfärdar boken för bristen på ett färdigt politiskt program och tycker att Tim Jackson är naiv. Andra tycker att boken borde vara obligatorisk läsning för alla politiker.
Själv säger han i en debattartikel:
– Att ifrågasätta tillväxten tycks dömt att vara förbehållet dårar, idealister och revolutionärer. Likväl måste vi ifrågasätta den. Välstånd för ett fåtal till priset av ekologisk ödeläggelse och ihållande social orättvisa är inte en grundval för ett civiliserat samhälle.

ID: Tim Jackson

Professor vid universitet i Surrey i England.
Forskar i livsstil, sociala värderingar, konsumentbeteende, hållbar energi, ekologisk ekonomi och miljöfilosofi.
Sitter med i den brittiska regeringens hållbarhetskommission. Är också dramatiker.