Forskare vid Lunds universitet har studerat resvanor och upplevd hälsa hos 21 000 personer som har svarat på en enkät. Resultaten visar att de som pendlar mer än en timme enkel resa oftare får problem med sömnen, känner sig stressade och mår allmänt sämre.
Forskarna har jämfört med svaren från personer som går eller cyklar till jobbet.

Även de som tar bilen till arbetet riskerar att få sämre hälsa. Pendling med bil var också det vanligaste ressättet bland deltagarna i studien.