– Jag vill se smarta sanktioner för enklare arbetsmiljöbrott, många arbetsmiljöbrott läggs ner, säger Hillevi Engström.
Hon tar ett exempel från brottsbalken, den som kör utan bälte får betala en avgift, men slipper rättegång.
Nu avvaktar hon en utredning om sanktioner vid arbetsmiljöbrott som blir klar i maj.
Skulle sanktionerna kunna stoppa mobbning på arbetsplatserna?
– Vi får se om det är tillämpbart på kränkande särbehandling, säger Hillevi Engström.

På tisdagen medverkade hon vid seminariet ”Kränkande särbehandling i arbetslivet – Mobbarna och rättvisan” i riksdagen som arrangerades av Moderaterna.
Där öppnade hon inte för någon omedelbar skärpning av lagen. I stället återkom hon i stället flera gånger till individens ansvar.
– Ytterst handlar det om att vässa oss själva och våga säga ifrån.
Journalisten och författaren Maciej Zaremba inledde seminariet och
Hillevi Engström sa att hon delade hans uppfattning att offren inte har någon att gå till.
– Det är viktigt att facket och skyddsombudet vågar ta ställning för den som upplevt något.
Hennes uppfattning är också att många chefer har dålig kunskap om mobbning. Därför vill Hillevi Engström se mer arbetsmiljökunskap i högskoleutbildningar för blivande chefer.
– Regeringen vill se ett inkluderande arbetsliv som inte gör människor sjuka, där alla får en plats och kan jobba längre upp i åldrarna. Därför måste vi ställa högre krav på arbetsmiljön. Vi kan aldrig tillåta ett arbetsliv som bryter ner människor.

Även Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, deltog i seminariet. Han slog fast att det är oerhört dyrt med mobbning på arbetsplatsen.
– Därför finns det drivkrafter i privata företag att förebygga eller köpa ut förövare eller offer, sa Stefan Fölster.
Det skulle också vara en förklaring till att statistiken visar att mobbning är vanligare hos offentliga arbetsgivare.
Stefan Fölster efterlyste metoder som fungerar och lyfte fram en studie från Kanada som visar på att mobbning är vanligare när anställningsskyddet är starkt. Han avslutade med vad han själv kallade en anekdot. Och berättade om lärare som bestämt sig att mobba ut en kollega eftersom de ansåg att dennes agerande ledde till att barnen for illa.
– Det vi kan göra är att se till att det blir mycket lättare att ta ett annat jobb, sa Stefan Fölster.

Fackets representant Börje Sjöholm, Unionen, var snabb att replikera:
– Jag kunde ge mig fan på att det var LAS fel att folk mobbas.
Börje Sjöholm ville snarare lägga ansvaret på politikerna och att Arbetsmiljöverket har för lite resurser. Han ifrågasatte också arbetsmarknadsministerns ståndpunkt.
– Hillevi Engström har helt fel. Man måste starta med systemet, inte individen. Man kan inte begära att man ska ha whistleblowers när man får fan för det.