I det förslag som lämnats till Lagrådet för granskning vill regeringen att företag inte längre ska behöva ansöka om tillstånd för att beordra mer övertid än taket på 150 timmar per anställd och år.
Enligt arbetstidslagen måste arbetsmiljöverket godkänna sådan övertid. Regeringen föreslår att arbetsgivare ska ha rätt att beordra övertid utöver 150-timmarstaket om det finns särskilda omständigheter och det inte går att lösa på annat sätt.

Facken säger nej till förslaget. De är rädda för att övertiden kommer att öka om kravet på godkännande för försvinner.
Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas en skyddskommitté på arbetsplatser med minst 50 anställda. Den ska fungera som en samarbetskommitté mellan anställda och arbetsgivare för att främja arbetsmiljön. Regeringen föreslår att andra samarbetsorgan på arbetsplatsen kan fungera som skyddskommitté om det finns ett kollektivavtal som reglerar detta.
LO säger i princip ja till detta förslag men tjänstemannafacken i TCO säger nej. TCO tycker inte att det finns någon anledning att slå ihop samarbetsorgan på detta sätt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011.