I dag samlas EU–ledarna för att lägga fast en konkurrenskraftspakt. Pakten innehåller delar som Europafacket beskriver som en kollisionskurs med den fria förhandlingsrätten och social välfärd.
Europafacket anklagar Reinfeldt och de andra som styr i EU för att använda den ekonomiska krisen som en ursäkt för att angripa grundläggande fackliga rättigheter som den fria förhandlingsrätten.
Pakten föreskriver sänkta minimilöner, precis som finansminister Anders Borg som nyligen beklagade sig över att kommunalarnas ingångslöner är för höga. Dessutom lägger sig pakten i hur lönerna ska sättas i medlemsländerna.

John Monks, Europafackets generalsekreterare, säger i ett uttalande att detta inte är en pakt för ökad konkurrens.
– Det är en pervers pakt för lägre levnadsstandard, mer ojämlikhet och otrygga anställningar. Den tar inte hänsyn till att offentliga underskott och skulder är oundvikliga, till och med önskvärda i en lågkonjunktur, för att förhindra att det blir värre, säger fortsätter han.
John Monks kritiserar att pakten tvingar EU–länderna att i sina nationella lagstiftningar skriva in ett tak för hur stora de offentliga underskotten får bli.
– Det vore bättre om länderna, som i Tyskland, inför lagar som garanterar den fria förhandlingsrätten och självständigheten för arbetsmarknadens parter, säger Europafackets generalsekreterare.