SVAR: Arbetsgivaren kan alltid beordra arbetstagare att arbeta om verksamheten så kräver. Att neka ställa upp på inbeordrat arbete kan betraktas som arbetsvägran och skulle kunna leda till uppsägning.Semester kan brytas om det inte går att tillgodose behov av arbetskraft på annat sätt. Men innan semester bryts ska, enligt semesterlagen, arbetsgivaren ha uttömt alla andra möjligheter att skaffa personal. Dygnsvila och veckovila regleras i arbetstidslagen. Den är dock lättare att avtala bort eftersom ledigheten kan tas ut vid senare tillfälle. Vilket kollektivavtal som gäller har betydelse för svaren på dina frågor. För att få mer information om det ska du vända dig till din sektion.