SVAR: Du ska lämna in en ansökan om rättshjälp till avdelningsstyrelsen, som i sin tur skickar den vidare till förbundsstyrelsen. Om förbundet då beviljar rättshjälp skickas ärendet till oss på LO-TCO Rättsskydd, vi går in som ombud i domstol och alla ombudskostnader bekostas av förbundet. Viktigt att poängtera är dock att det är förbundet och inte medlemmen som beslutar om rättshjälp.Att överklaga Försäkringskassans beslut kostar dock aldrig något för den enskilde, vilket det kan göra i civilrättsliga mål. Detta är skillnaden mellan civilrättsliga mål där tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen är inblandade och förvaltningsrättsliga mål, som exempelvis tar upp om man har rätt till sjukpenning och sjukersättning. Sådana mål behandlas av förvaltningsrätten, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen.