Att kvinnor är mer sjukskrivna är män är ett känt faktum, skillnaderna har dessutom ökat de senaste 30 åren. En förklaring som brukar föras fram är att det ofta handlar om kvinnor i offentlig sektor som har ett slitigt arbetsliv.

Men forskare vid Ifau, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, lyfter fram en annan förklaring.
De pekar på att män och kvinnor innan de får barn är borta från jobbet lika mycket. Efter det första barnet är fött fördubblar mammorna sina sjukfrånvarodagar och den skillnaden håller i sig upp till 15 år.
– Förvärvsarbete i kombination med att kvinnorna tar ett större ansvar för barn och familj skulle kunna vara en förklaring, säger Per Johansson, en av rapportförfattarna i ett pressmeddelande.

På 80-talet jobbade 30 procent av kvinnorna heltid, 2007 var andelen 50 procent. Samtidigt gör kvinnorna fortfarande största delen det obetalda hushållsarbetet och tar större ansvar för barnen.
Att kvinnor och män har olika arbetsmiljö är ingen förklaring, anser forskarna på Ifau. Kvinnor är mer sjukfrånvarande i alla branscher, oavsett om kvinnor eller män dominerar.