SVAR: I semesterlagen står det:  "För sparade semesterdagar skall semestersättning beräknas som om de hade tagits ut under semesterår då anställningen upphörde". Detta innebär att den ersättning du får beräknas på det sätt du beskriver. Vissa kollektiv-avtal innehåller dock annan reglering än lagstiftningen.