De närmaste åren går många kommunalare födda på 40-talet i pension. Hur stor pension de får avgörs av den allmänna pensionen (uppgifterna man får i det orangea kuvertet), och den som är född före 1954 får en del av förmånerna som räknas fram enligt reglerna för ATP och folkpension.
Men till den allmänna pensionen kommer den tjänstepension man tjänat in. Också tjänstepensionen har förändrats, och de förändringarna har man tagit hänsyn till i beräkningarna.

De två exemplen är Johan, som städar i en kommun och som arbetar 75 procent, och Sofia, som arbetar heltid som under­sköt­erska på landstingets sjukhus.
Nu står de inför frågan om de ska välja att gå i pension när de fyller 62 år i juli i år, eller om de ska fortsätta jobba några år till. Beräkningarna visar att de kan få upp sin pension betydligt om de orkar och vill fortsätta jobba. Man har rätt att arbeta kvar tills man fyller 67 år.
För dem som har många år kvar till pensionen kommer det att löna sig ännu mer att arbeta till 67 år, eftersom den nya allmänna pensionen baseras på alla inkomster. I det gamla systemet baserades pensionen på de bästa inkomståren.
Exemplen Johan och Sofia visar att Johan skulle få knappt 4 500 kr mer i månaden i pension om han orkade jobba till 67 år i stället för att gå vid 62 år. Sofia skulle få drygt 6 000 kr mer i månaden.

Exemplen gäller kommun- och landstingsanställda kommunal­are, som utgör 70 procent av Kommunals medlemmar och har tjänstepension enligt KAP-KL.
De flesta privatanställda kommunalare får avtalspension SAF-LO, till exempel de grupper som tidigare var organiserade i Lantarbetareförbundet, många anställda i privata städföretag, sot­arna med flera.
Sen finns också ITP-pension, som gäller anställda på många privata äldreboenden, till exempel Attendo Care och Carema och en del personliga assistenter.
Andra tjänstepensionsavtal finns också. Tjänstepensionen avgörs alltså av vilket kollektiv­avtal man omfattas av, och Kommunals sektion kan ge besked om vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen.

Sofia, undersköterska
Jobbar heltid i landstinget, tjänar 22 000 kr/mån.

Så mycket pension får Sofia om hon:
går vid 62: 10 955 kr/mån
går vid 65: 14 345 kr/mån
går vid 67: 17 110 kr/mån

Sofias pension vid olika avgångsåldrar

Avgångs- ålder Avgångs- år Kommunal tjänste-pension + Allmän pension = Total ålderspension
62 2011 2455 kr/mån 8500 kr/mån 10955 kr/mån
65 2014 3145 kr/mån 11200 kr/mån 14345 kr/mån
67 2016 3760 kr/mån 13350 kr/mån 17110 kr/mån

 

Johan, städare
Jobbar 75% i kommunen, tjänar 15 000 kr/mån.

Så mycket pension får Johan om han:
går vid 62: 7 970 kr/mån
går vid 65: 10 380 kr/mån
går vid 67: 12 435 kr/mån

Johans pension vid olika avgångsåldrar

Avgångs-
ålder
Avgångs-
år
Kommunal tjänste- pension Allmän pension Total ålderspension
62 2011 1870 kr/mån 6100 kr/mån  7970 kr/mån
65  2014 2380 kr/mån 8000 kr/mån 10380 kr/mån
67 2016 2835 kr/mån 9600 kr/mån 12435 kr/mån

Så räknade KPA
Sofia och Johan är födda i januari 1949. Anställda i kommunal sektor sedan 28 års ålder.
Ensamstående 1997.
Löneutveckling 1998-2009 årligen 2,3 procent, dessförinnan enligt prisbasbeloppet.
Pensionsavgiften antas arbetstagaren ha placerat i traditionell pensionsförsäkring hos KPA Pensionsförsäkring AB.
KPA är pensionsbolaget för kommun- och ­landstings­­anställda.

Pensionens delar

Man får pension från flera håll. Den allmänna pensionen kommer från Pensionsmyndigheten.
Tjänstepensionen bestäms av kollektivavtalet, se mer om detta i texten ovan.
Man kan också ha eget sparande. Det har vi inte räknat med här.

Snart dags?

De som närmar sig ­pensions­åldern bör ha fått besked och prognos om sin tjänstepension från den som ska utbetala pensionen. Har man inte fått detta kan man ta kontakt med sin arbetsgivare och de/det försäkringsbolag där man placerat sina pengar. I orangea kuvertet som kommer i vår finns info.
Man måste ansöka om tjänstepension senast tre månader innan man vill gå i pension, och den allmänna pensionen senast den månad man går i pension.