Despina Mavrokostidou, sektionsordförande för Kommunal på Attendo i Stockholm, känner inte till att den nya policyn är klar.
– Jag vet att det skulle förhandlas om den. Men detta är en fråga för Kommunal centralt.
Attendos personalchef, Carina Andersson, förklarar att den nya policyn kom till på grund av allt fler stölder av medicin från brukare.
– Om en anställd vägrar drogtesta sig kan det få arbetsrättsliga konsekvenser, säger hon.

Despina Mavrokostidou
säger att hon inte vet om stölder av medicin är ett problem som växer.
– Vi har fått sådana ärenden där medlemmar hos oss har bett om vår hjälp att försvara sig mot sådana anklagelser. Men jag tycker att det är fel väg att gå, om personal riskerar att bli av med jobbet om de inte går med på att drogtestas. Finns misstanke om drogproblem borde det gå att lösa på annat sätt, säger hon.

Carina Andersson är förvånad över att Kommunal inte deltog i utformandet av den nya policyn.
– Jag vet inte varför de inte ville vara med. Endast Vårdförbundet visade intresse av de fackliga organisationerna, säger hon.

Liza di Paolo Sandberg är den ombudsman i Kommunal som har ansvaret för frågor som gäller medlemmarna vid Attendo.
– Jag kunde inte vara med på mötet som företaget kallade till, och inte heller någon annan från förbundet. Men när förslaget till ny policy kom skickade jag ut det för synpunkter till avdelningar och sektioner. De kommentarer jag fick in sände jag vidare till Attendo, förklarar hon.

ID: Despina Mavrokostidou

Yrke: Sektionsordförande för Kommunal.
Ålder: 47 år.
Bor: Stockholm.