Eva Lindqvist är personalchef för Prox­ima, ett pri­vat företag som bedriver specialistvård vid lasarettet i Motala. Cirka en tredjedel av de omkring 167 anställda är kommunalare.
– Det kommer mycket information om kontroll av anställda från arbetsgivarhåll och i tidningar om ledarskap. Tidigare arbetade jag vid ett företag inom industrin. Där utgick de ifrån att all personal skulle övervakas ständigt. Men enligt min människosyn måste personalen behandlas med respekt, säger hon.

Eva Lindqvist säger att Proxima litar på sin personal och att det inte förekommer kontroll och övervakning av den.
– Men om vi misstänker att någon försöker fuska med
exempelvis vab-dagar och sjukdagar, så kan vi reagera och kolla detta med Försäkringskassan. Hittills har det inte hänt, förklarar hon.
Eva Lindqvist tycker att det vore bra om företaget innan anställning av läkare och ­sjuksköt­erskor hade möjlighet att kolla om de finns i brottsregistret.
I dag är detta bara möjligt vid psykiatrisk vård.
– Det skulle kunna öka patientsäkerheten om också vi kunde göra denna kontroll inom den specialistvård vi bedriver, säger hon.

Enligt Eva Lindqvist har personalen begärt att Proxima ska ta fram en policy om vad de får skriva på internet.
– Frågan väcktes sedan arbetskamrater skickat hälsningar till varandra på Facebook. Så nu diskuterar vi förhållningsregler om vad som är lämpligt att skriva om varandra.
Eva Lindqvist tillägger att avsikten inte är att företaget ska gå och kontrollera vad som skrivs på nätet.