– Men jag tycker att det fungerar bra. Kommunen och anhöriga kan känna trygghet i att se att vi har varit hos bruk-aren även om den är förvirrad och påstår motsatsen, säger hon.

Det är två koder att välja på, en för hälso- och sjukvårds-insats om det ska ges medicin och liknande och en för socialtjänstinsats för exempelvis omvårdnad, städning och matlagning.
Britta Silverlund säger att tack vare koderna kan kommunens planerare se hur lång tid dessa sysslor behöver ta.
– Men det hjälper inte alltid om det blir extra mycket hos en enskild brukare. Våra scheman bygger i första hand på schabloner om hur lång tid varje arbetsmoment ska ta. Men i slutändan kan scheman ändå anpassas till om någon brukare är sjuk och behöver extra mycket hjälp just den dagen, säger hon.

Britta Silverlund
arbetar 40 procent fackligt i Kommunals sektion i Varberg. I Kommunalarbetarens enkät svarar personalchefen att kommunen planerar att uppgradera hemtjänstpersonalens mobiltelefoner så att de i en krissituation lättare kan spåras, exempelvis om de råkar illa ut på väg till eller från en bruk-are.
Britta Silverlund har inte hört talas om detta och ställer sig frågande till förslaget.
– Jag kan inte förstå varför detta diskuteras. Då kommer fler att känna sig övervakade och kontrollerade, säger hon.

Koder används inte bara inom hemtjänsten. Allt fler arbetsplatser och avdelningar utrustas med kodlås. Syftet är att stänga obehöriga ute, men kodlåsen kan också användas för att få information om när du kommer till jobbet och hur du rör dig i lokalerna.

ID: Britta Silverlund

Britta SilverlundYrke: Undersköterska.
Ålder: 51 år.
Bor: Varberg.