Det är vanligt med personliga koder för att komma in på arbetsplatsen. Kameror finns för att övervaka vem som befinner sig där och vad som sker.
Kontrollen görs inte bara på själva arbetsplatsen utan också vid exempelvis besök hos bruk­are inom hemtjänsten, där personalen måste ringa in en kod när de kommer och går.
Dessutom är fordon utrustade med GPS vilket gör det möjligt att lokalisera var de befinner sig.
Ingen arbetsgivare går med på att tekniken används för att övervaka personalen. I stället är syftet enligt dem att hindra skadegörelse samt öka säkerheten för personal och brukare.

Samtliga bussbolag och de flesta kommuner och landsting i enkäten svarar att de har nykterhetstester och drogkontroller, bland annat för att offentliga myndigheter som upphandlar kollektivtrafik och ambulans­transporter kräver garantier för att förare är nyktra. Men också för att inom vården förhindra stöld av brukarnas mediciner.
Det finns en lag om att den som söker arbete inom förskola, skola samt vård och omsorg för barn måste visa utdrag ur belastningsregistret för att visa om de straffats för barnsex eller grova våldsbrott. Även personal som arbetar inom rättspsykiatrisk vård kan kontrolleras.

Och denna kontroll blir allt vanligare. I enkäten svarar bussföretag och företag inom äldreomsorgen att de kräver utdrag ur belastningsregistret för alla arbetssökande.
– Vi anser att det är minst lika viktigt att skydda våra äldre från övergrepp, svarar en av personalcheferna för ett vårdföretag.
Några kommunala och privata arbetsgivare svarar att de också försöker ha koll på att anställda inte använder Facebook eller andra sociala medier på ett sätt som kan vara kränkande för chefer och arbetskamrater eller strida mot sekretessregler.

Fotnot: Enkäten nedan sändes ut till 123 personalchefer och motsvarande i kommuner, landsting, privata bussbolag samt vård- och assistansbolag. 65 av dem svarade på frågor om de övervakar sina anställda och i så fall hur.

Så övervakar arbetsgivare de anställda

Har ni kameror som har uppsikt på någon av era arbetsplatser?
(Andel ja-svar)

Kommuner                38%
Landsting                  50%
Bussbolag                 40%
Vård och assistans      0%
Totalt     34%

Undersöker ni om era anställda missbrukar datorer i strid mot den policy ni har för internetsurfande eller e-post?
 
Kommuner                59%
Landsting                  80%
Bussbolag                 40%
Vård och assistans      9%
Totalt     52%

Granskar ni vad era anställda och arbetssökande skriver i bloggar eller på Facebook och Twitter?
 
Kommuner                18%
Landsting                   0%
Bussbolag                20%
Vård och assistans     0%
Totalt     12%

Har ni fordon eller annan utrustning med sändare som gör att ni i en krissitua­tion kan lokalisera var den utsatta personalen är?

Kommuner               26%
Landsting                 60%
Bussbolag                80%
Vård och assistans      9%
Totalt     32%

Behövs elektroniska inpasseringskort eller personliga koder för att passera dörrar på någon av era arbetsplatser?
 
Kommuner                82%
Landsting                 100%
Bussbolag                100%
Vård och assistans     45%
Totalt     80%

Begär ni att era anställda och arbetssökande hos er genomgår ­hälso­under­sökningar?

Kommuner                 59%
Landsting                   60%
Bussbolag                  80%
Vård och assistans     18%
Totalt     54%

Begär ni att era anställda genomgår nykterhetskontroller?

Kommuner                  67%
Landsting                    90%
Bussbolag                 100%
Vård och assistans      18%
Totalt     65%

Begär ni att era anställda genomgår drogkontroller?

Kommuner                 59%
Landsting                   80%
Bussbolag                100%
Vård och assistans     18%
Totalt     58%

Ber ni arbetssökande att begära utdrag om sig hos Försäkringskassan?

Kommuner                 0%
Landsting                  10%
Bussbolag                 20%
Vård och assistans      0%
Totalt     3%

Ber ni arbetssökande att begära utdrag om sig ur ­belastnings­registret?

Kommuner                92%
Landsting                  50%
Bussbolag                 20%
Vård och assistans     45%
Totalt     72%