Klubbordförande Albert Wiklund är besviken. Han tror inte att beslutet innebär någon större skillnad.
Alkotester har varit en stridsfråga sedan den infördes i för bussförare i Umeå. Förarna tvingades först blåsa när de satte sig bakom ratten i bussen, i-bland med passagerare i. Och tekniken strulade så det hände att bussen inte startade trots att föraren var nykter.
I stället installerades alkoskåp i depån och personalrummet vid Vasaplatsen som är ett busstorg i centrum.

All personal alkotestas, även verkstadspersonal, tjänstemän och andra som inte kör bussarna. Testet går till så att när någon börjar och slutar sin tjänst ska hon blåsa i ett munstycke som är kopplat till ett skåp där eventuell alkohol i utandningsluften registreras.
Alkotesten anmäldes till datainspektionen av en anställd som anklagade företaget för att använda alkoskåpet som stämpelklocka.
Datainspektionen säger i sitt beslut att den tror på Nobinas ledning som försäkrar att alkotesten inte används för att kolla när någon stämplar in eller ut.
Nobina och Kommunal är överens om att företaget inte ska använda alkoskåpen som stämpelklocka. Men Albert Wiklund hade hoppats att DI skulle ha tagit ställning i själva principfrågan.
– DI borde ha sagt att det inte är tillåtet att använda alkoskåp för andra syften än att mäta alkoholhalten i utandningsluften, säger han.

Däremot tycker DI att det är för många som testas. Nobinas ledning har valt att testa alla för att inte förarna ska känna sig utpekade. DI säger, med hänvisning till PUL, personuppgiftslagen, att det endast är rimligt att testa förare och annan personal ”som har direkt betydelse för att säkra framförande av fordon”. Om andra också ska testas krävs deras samtycke, säger DI i sitt beslut.
– Det är ytterst få i Nobina som inte har arbetsuppgifter med direkt betydelse för att säkra framförandet av fordon. Så DI:s beslut får inte så stor betydelse för oss, säger Albert Wiklund.

Peter Eriksson, trafikchef vid Nobina i Umeå, håller med.
– Det är 3-4 personer av omkring 200 som berörs av detta, inklusive jag själv. Alla andra kör buss. Och jag kommer att fortsätta blåsa, det blir frivilligt för de andra som inte kör buss. Det viktiga i DI:s beslut är att de friar oss från anklagelsen om att använda alkoskåpet som stämpelklocka. Så jag är nöjd, säger han.

ID: Albert Wiklund

Yrke: Bussförare.
Ålder: 49 år.
Bor: Umeå.