Kommunalarbetaren har i flera artiklar berättat om Mellerudsmodellen. Den var baserad på två steg: I steg ett läste rekryteraren de anonyma ansökningsbreven och avgjorde utifrån deras innehåll vilka som skulle kallas till intervju. Först i steg två blev de sökandes namn öppna för rekryterarna.
Mellerudsmodellen blev omskriven och spred sig till flera kommuner och också flera statliga verk.

Men nu har kommun efter kommun backat. Och den vanligaste orsaken är att modellen inte ledde till det avsedda: fler med invandrarbakgrund.
Kommunalarbetaren har bland annat berättat om Göteborgs kommun som gjorde ett försök med Mellerudsmodellen, men det ledde inte till någon skillnad för de med utländsk bakgrund. Och nu har alltså till och med Melleruds kommun själv slopat Mellerudsmodellen.
– Vi har bytt synsätt. Nu har vi fört in diskrimineringsaspekten i vår rekryteringspolicy så att alla chefer blir delaktiga, säger kommunens personalchef Sune Svensson till SKTF-tidningen.