Ann-Britt Ekman jobbar på förskolan vitsippan i Ramnäs, Surahammars kommun. Hon är arbetsplatsombud, sitter i sektionsstyrelsen och är jämställdhetsansvarig. I flera år har hon rest runt på arbetsplatser i länet och pratat om mäns våld mot kvinnor. Engagemanget väcktes av Kommunals utbildningsmaterial om våld i nära relationer och en film om barn som bevittnat våld i familjen.
– Det berörde mig eftersom jag arbetar med barn, säger Ann-Britt Ekman.
Vad kan facket göra?
– Det är ganska lätt för oss som är ett kvinnofack att engagera oss, men det viktiga är att få med männen och manliga fackförbund i det här arbetet också. Det här är en jämställdhetsfråga och vi måste diskutera på arbetsplatserna om vilken kvinnosyn en del män har.
Ann-Britt Ekman får priset ”för sitt inspirerande engagemang mot våld i nära relationer, med det mod som krävs för att skapa förändring”.

Ett likadant pris får också Cecilia Nilsson, som är aktiv i Kvinnojouren i Höganäs, medlemmar i Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Priserna delas ut nästa vecka på Kommunals seminarium om våld i nära relationer i Stockholm den 11 februari.