Det var i oktober som tvätteriföretaget Berendsen vände sig till Förvaltningsrätten i Stockholm och krävde att Stockholmslandstingets upphandling skulle göras om.
Textilia som redan hade uppdraget gynnades av att det var för kort tid för en ny aktör att förbereda sig för att ta över, förklarade Berendsen i sitt överklagande. Bland annat handlade det om att på några månader anställa personal och skaffa utrustning och fordon.

Nu har Förvaltningsrätten prövat frågan och avvisar överklagandet. Stockholms läns landsting kan därmed fullfölja affären med Textilia som är värd 120 – 140 miljoner kr per år.

Textilia som driver flera tidigare landstingsägda tvätterier har anläggningar i Boden, Långsele, Örebro Rimbo och Karlskrona. Det blir i Rimbo, Norrtälje kommun, som nu fortsätter sköta tvätt- textilservice för landstingets sjukhus, psykiatri, geriatrik primärvård och Folktandvården.
Textilia ägs av riskkapitalbolaget Litorina Kapital sen 2008.