Landstingspolitikerna i Uppsala räknar med att spara upp till tio miljoner kr per år på att tvätta i Fredriksberg istället för hos Berendsen i Eskilstuna. I april 2012 ska en tillbyggnad vid tvätteriet i Fredriksberg vara klar, och ge jobb till ytterligare 40 personer. Det kan bli ännu fler, beroende på om också Västmanlands läns landsting ansluter sig till samarbetet. Besked om det kommer senast vid månadsskiftet.
– Det blir nog inga problem att få personal, säger Peter Ötken, tvätterichef sen 1 december. Vi har redan haft uppåt 30 personer som har hört sig för om jobb.

Också Sörmlandslanstinget övervägde att gå in i ett tvätterisamarbete, men har nu bestämt sig för att göra en traditionell upphandling. Det kan spela in att Berendsen som förlorar landstingstvätt finns i Eskilstuna.

KA har flera gånger skrivit om den nystartade Fredriksbergstvätten. Den byggdes 1980, men såldes 1997 och stängdes 2001. 2007 föddes idén om att återstarta ett landstingsägt tvätteri, och i mars 2009 blev det verklighet och 25 personer fick jobb på tvätteriet.
Ett skäl till att fler landsting är intresserade av att tvätta i egen regi är att konkurrensen är så liten, det finns ett fåtal aktörer i branschen.