När Kommunalarbetaren undersökte (länk under Läs mer) hur det stod still med meddelarfriheten i privatiserad verksamhet 2006 var det 45 av de 137 kommuner som då hade lagt ut verksamhet, som krävde en sådan klausul i avtalet med entreprenörerna. Det motsvarar 32 procent.

När Journalisten nu har frågat samtliga kommuner svarar 23 procent av de 195 som besvarat enkäten att de har avtal om meddelarskydd med entreprenörerna.  Översatt i antal blir det också cirka 45 kommuner, precis som i KA:s undersökning 2006.

Som KA visade med ett exempel 2006, som gällde anställda vid Attendo Care i Skåne, betyder ett avtal om meddelarfrihet alltid inte så mycket i praktiken. De anställda vid företaget var belagda munkavle, trots avtalet.
Journalisten har också ställt ett par andra frågor, om hur kommunerna ser på frågan
Nästan en tredjedel av svarskommunerna, 29 procent, informerar inte sina anställda om meddelarfrihet, enligt enkäten. 69 procent svarar ja på den frågan.