År 2002 ändrades lagen så att fler kvinnor skulle kunna få sina sjukdomar godkända. Men så har det inte blivit, visar siffror som TCO-tidningen beställt från Försäkringskassan. I stället ökade skillnaderna 2010. Elva procent av kvinnorna, och 22 procent av männen, som sökte ersättning för arbetssjukdom godkändes.

Joakim Jarnryd är enhetschef för avdelningen vård och arbetsskador på Försäkringskassan. Hans förklaring är att man i kvinnodominerade yrken oftare får diagnoser som är svåra att koppla till arbetet.
– Det är högre chans att beviljas livränta om du jobbar i bygg- eller gruvbranschen än om du får en förslitningsskada efter att ha jobbat som undersköterska, säger han till TCO-tidningen.

Men även för kvinnor som jobbar i samma yrken som män är det svårare att få arbetsskador godkända.
– Det finns en tendens att ta män med värk på allvar medan en kvinna ses som gnällig och pjåskig. Eftersom det här främst drabbat medelålders kvinnor från en lägre social klass har det inte varit intressant för politiker, säger Svend Erik Mathiassen som forskar om belastningsskador på Högskolan i Gävle, till TCO-tidningen.