Lyckan över en annans omtanke
känns i hela kroppen.
Om den som värnar om mig
är en gammal kärlek från förr
då vet man att ordstävet är sant
att gammal kärlek rostar ej.